Dlaczego dostępność stron internetowych jest ważna dla SEO?

W procesie projektowania, tworzenia i pozycjonowania stron internetowych ważne jest, aby witryna była użyteczna i wartościowa dla wszystkich potencjalnych użytkowników. Co to oznacza? To nic innego jak dostępność i prostota w obsłudze.

Dlaczego dostępność stron internetowych jest ważna dla SEO?

Pod pojęciem dostępności kryje się kilka zagadnień, jak chociażby intuicyjna nawigacja i przeglądanie strony internetowej, a także szybkie ładowanie stron internetowych. Nie zrealizowanie ww. zaleceń będzie skutkować zdecydowanie wyższym współczynnikiem odrzuceń.

Ponadto obecnie najpopularniejsza wyszukiwarka stron internetowych na świecie, czyli Google, bierze pod uwagę dostępność stron internetowych przy ustalaniu indeksu strony w rankingu Google.

Jeśli witryna internetowa nie będzie dostępna dla robotów wyszukiwarek i owe boty nie będą w stanie wyświetlić właściwej treści w SERP (wynikach wyszukiwania) to wpłynie oczywiście na widoczność w sieci.

Czym jest dostępność stron internetowych?

Dostępność stron internetowych odnosi się do możliwości dostępności stron dla możliwie jak największej grupy użytkowników, bez względu na ich umiejętności, potrzeby, dysfunkcje lub niepełnosprawności.

Oznacza to, że strony www powinny być zaprojektowane i udostępniane w taki sposób, który umożliwia ich odczytanie, zrozumienie oraz korzystanie ze strony przez każdego człowieka.

W celu zapewnienia dostępności stron internetowych należy zastosować kilka technik projektowania i tworzenia stron internetowych:

Dostępność stron internetowych ma na celu zapewnienie równych szans wszystkim użytkownikom w dostępie do informacji zawartych w witrynie. Jest to istotne nie tylko ze względu na etykę i moralność.

W wielu krajach istnieją przepisy regulujące dostępność stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami, gdzie w momencie niezrealizowania dostępnej strony są wyciągane sankcje karne.

Dlaczego dostępność stron internetowych jest ważna dla SEO

Dostępność stron internetowych nazywane również accesbility stron internetowych odgrywa kluczową rolę w SEO z kilku powodów. Przede wszystkim, aby witryna była uważana za użyteczną i wartościową dla użytkowników, musi być łatwo dostępna i łatwa w obsłudze.

Jeśli witryna jest trudna do przeglądania lub nawigowania, użytkownicy szybko się zniechęcają i opuszczają ją, co negatywnie wpływa na wskaźniki SEO, takie jak współczynnik odrzuceń i czas przebywania na stronie.

Dodatkowo, Google i inne wyszukiwarki biorą pod uwagę dostępność witryny przy ustalaniu jej pozycji w wynikach wyszukiwania. Jeśli witryna nie jest dostępna dla robotów wyszukiwarek, nie będzie w stanie wyświetlić właściwej treści w wynikach wyszukiwania, co wpłynie na jej widoczność w sieci.

Innym ważnym aspektem dostępności witryny jest jej szybkość ładowania. Im dłużej witryna ładuje się na urządzeniu użytkownika, tym większa szansa, że użytkownik opuści ją przed przeczytaniem jakiejkolwiek treści. Szybka dostępność witryny wpływa także na jej pozytywne oceny i rekomendacje, co wpływa na pozycjonowanie w wyszukiwarkach.

W sumie dostępność stron internetowych jest kluczowa dla SEO, ponieważ ma wpływ na doświadczenie użytkowników, widoczność w wyszukiwarkach i pozycję w wynikach wyszukiwania. Witryny, które są łatwe w obsłudze, szybko się ładują i są dostępne dla robotów wyszukiwarek, mają większe szanse na sukces w internecie.

Wpływ dostępności stron internetowych na łatwość przeglądania i nawigacji strony

Dostępność stron internetowych jest chyba najistotniejsza jeśli chodzi o łatwość oraz intuicyjność poruszania się po stronie. Accesbility odnosi się do tego jak łatwo osoby poruszają się po stronie bez względu na wiek, dysfunkcje oraz niepełnosprawności mogą korzystać z serwisu. Jeśli strona jest łatwo dostępna dla wszystkich użytkowników, to będzie bardziej intuicyjna w nawigacji, co może skutkować np. wzrostem oczekiwanych konwersji (tj. ilość odwiedzonych podstron lub czas spędzony na stronie).

Dostępność stron internetowych dla osób z wadami wzroku i niepełnosprawnościami ruchowymi

Jeśli portal ma odpowiedni kontrast nawigacji, łatwe do odczytania strony rozmiar i krój czcionki, a także właściwą strukturę nagłówków będzie bardziej dostępne dla osób niedowidzących i z innymi wadami wzroku.

Podobnie jeśli strona jest zaprojektowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, nawigacja za pomocą klawiatury lub innych narzędzi asystujących to dobry krok w kierunku dostępnej strony internetowej.

Jak zadbać o dostępność stron internetowych dla różnych użytkowników? – WCAG

Aby zapewnić łatwość przeglądania witryny, warto zadbać o design i strukturę strony internetowej w oparciu o standardy dostępności np. WCAG.

WCAG, czyli Web Content Accesbility Guidelines to zbiór dokumentów opublikowany przez WAI (inicjatywa W3C mająca na celu zwiększenie szeroko rozumianej dostępności stron WWW) zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych.

W Rzeczypospolitej Polskiej promocją standardu WCAG 2.0 zajmuje się Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.

Skutki trudności w korzystaniu ze strony internetowej

Trudności w korzystaniu z serwisu internetowego mogą prowadzić do szeregu negatywnych skutków, zarówno dla użytkowników jak i dla właściciela witryny:

W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zgodnie z ustawą o niepełnosprawnościach (ADA — Americans with Disabilities Act) strony internetowe muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami takimi jak osoby z wadami wzroku lub słuchu.

Jeśli strona nie spełnia wymogów dostępności, może to prowadzić do skarg, pozwów lub innych sankcji prawnych. Właściciele witryn internetowych mogą być zobowiązani do zapewnienia poprawek i ulepszeń w celu zapewnienia dostępności, a także do zapłacenia kar lub odszkodowań za straty poniesione przez osoby z niepełnosprawnościami z powodu trudności w korzystaniu z witryn.

Dlatego też, zapewnienie dostępności i ułatwienie korzystania z witryny dla różnych grup użytkowników jest ważnym aspektem projektowania i utrzymania strony internetowej. Właściciele serwisów internetowych powinni mieć na uwadze wymagania i wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych.

Koncepcja współczynnika odrzuceń i czasu przebywania na stronie

Współczynnik odrzuceń i czas przebywania na stronie są najważniejszymi wskaźnikami dla właścicieli stron internetowych. Współczynnik odrzuceń mierzy procent użytkowników, którzy opuszczają stronę internetową po wejściu tylko na jedną ze stron, bez przeglądania innych podstron (minimum 3). Z kolei czas przebywania na stronie mierzy, ile czasu użytkownik spędził na witrynie (minimum 5 minut)

Jeśli witryna internetowa ma wysoki współczynnik odrzuceń i krótki czas przebywania na stronie wpłynie to negatywnie na wyniki wyszukiwania, ponieważ wyszukiwarki internetowe, zarówno Google jak i Bing, preferują strony, na których użytkownicy spędzają dłuższy czas i przeglądają więcej podstron.

To tez ważne jest, aby właściciele witryn internetowych przestrzegali zasad dostępności i zapewniali łatwy dostęp do informacji na swoich stronach. Poprawa dostępności strony może prowadzić do zmniejszenia współczynnika odrzuceń i zwiększenia czasu przebywania na stronie, co może mieć bardzo pozytywny wpływ na zwiększenie liczby użytkowników i ich zaangażowania.

Wpływ dostępności witryny na roboty wyszukiwarek

Dostępność witryny ma wpływ na sposób, w jaki roboty wyszukiwarek indeksują strony internetowe. Roboty wyszukiwarek korzystają z różnych algorytmów, aby określić, które strony internetowe powinny być wyświetlane w wynikach wyszukiwania i w jakiej kolejności.

W przypadku braku przestrzegania zasad dostępności, roboty wyszukiwarek mogą mieć trudności w indeksowaniu i ocenie witryny. Na przykład, jeśli witryna internetowa ma problemy z kodowaniem lub strukturalne problemy z układem, roboty wyszukiwarek mogą nie być w stanie skutecznie zindeksować wszystkich stron witryny lub określić ich znaczenia.

Dostępność witryny ma również wpływ na to, jak roboty wyszukiwarek oceniają jakość witryny. Roboty wyszukiwarek oceniają jakość witryny na podstawie wielu czynników, w tym na podstawie jej użyteczności i łatwości w użyciu dla użytkowników.

W przypadku braku przestrzegania zasad dostępności, roboty wyszukiwarek mogą interpretować to jako negatywny sygnał w kwestii jakości i użyteczności witryny.

Dlatego też ważne jest, aby właściciele witryn internetowych przestrzegali zasad dostępności i zapewniali łatwy dostęp do informacji na swoich stronach. Poprawa dostępności witryny może prowadzić do lepszego indeksowania stron przez roboty wyszukiwarek i pozytywnie wpłynąć na pozycję witryny w wynikach wyszukiwania.

Pozytywny wpływ dostępnych stron internetowych w wynikach wyszukiwania

Pozytywne sygnały związane z dostępnością stron internetowych dobrze wpływają na pozytywnie na pozycjonowanie strony (w tym widoczność w SEO lokalnym) w wynikach wyszukiwania.

Zwiększona liczba odwiedzających

Poprawa dostępności stron może doprowadzić do większej liczby odwiedzających użytkowników, którzy będą przeglądać, korzystać z witryny, a nawet kupować z poziomu strony internetowej. To z kolei ma pozytywny sygnał o jakości, użyteczności i eksperckości strony.

Dłuższy czas przebywania na stronie

Poprawa dostępności witryny może również prowadzić do dłuższego czasu przebywania na stronie przez użytkowników. Wyszukiwarki internetowe oceniają jakość witryny na podstawie wielu czynników, w tym na podstawie współczynnika odrzuceń, a także czasu przebywania na stronie. Odpowiednio niski współczynnik odrzuceń i długi czas przebywania na stronie wywinduje stronę w SERP.

Niski współczynnik odrzuceń

Wysoki współczynnik odrzuceń oznacza, że użytkownicy opuszczają portal internetowy po wejściu tylko na jedną stronę. Poprawa dostępności doprowadzi do zmniejszenia współczynnika odrzuceń.

Zwiększona liczba linków

Poprawa dostępności strony internetowej może doprowadzić do zwiększenia liczby linków prowadzących do witryny, co wpływa na lepsze pozycje w wynikach wyszukiwania.

Czy szybkość ładowania stron internetowych ma wpływ na accesbility?

Związek między szybkością ładowania a dostępnością

Szybkość ładowania jest jedną z głównych cech dobrej strony internetowej, która ma kluczowy wpływ na odbiór strony przez internautów.

Dostępność dla osób z niską przepustowością internetu

Szybkość ładowania strony ma duże znaczenie dla osób z niską przepustowością internetu. Osoby te często korzystają z wolniejszych łączy internetowych i mogą mieć trudności z ładowaniem zawartości stron www.

Największy wpływ na czas ładowania mają:

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Szybkość ładowania strony jest także ważnym czynnikiem dla osób z niepełnosprawnościami, które korzystają z asystujących technologii. Często te technologie wymagają szybkiego ładowania strony, aby móc działać prawidłowo. Długie czasy ładowania strony mogą prowadzić do błędów i zakłóceń w działaniu asystujących technologii, co utrudnia korzystanie z witryny dla osób z niepełnosprawnościami.

Odpowiedni czas reakcji

Szybkość ładowania strony ma również wpływ na czas reakcji witryny. Wyszukiwarki internetowe i boty wyszukiwarek wymagają szybkiej odpowiedzi od witryn, aby móc je zindeksować i pokazywać w wynikach wyszukiwania. Zbyt długi czas ładowania strony może spowodować, że roboty indeksujące nie będą w stanie zaindeksować strony, co wpłynie na jej pozycjonowanie.

Wpływ szybkości ładowania na rekomendacje i oceny strony

Szybkość ładowania strony internetowej ma znaczący wpływ na rekomendacje i oceny witryny przez użytkowników. Im szybciej strona się ładuje, tym większe szanse na to, że użytkownicy będą zadowoleni z jej jakości i będą ją polecać innym.

Z drugiej strony, jeśli strona jest wolna i użytkownicy muszą długo czekać na jej załadowanie, mogą poczuć się zniechęceni i opuścić stronę przed przeczytaniem treści lub złożeniem zamówienia.

Istnieją badania, które potwierdzają, że szybkość ładowania strony ma bezpośredni wpływ na doświadczenie użytkowników oraz na wyniki wyszukiwania. W 2018 roku Google ogłosiło, że szybkość ładowania strony będzie brana pod uwagę w rankingu stron internetowych w wyszukiwarce Google. Oznacza to, że strony internetowe, które ładują się szybciej, będą miały większe szanse na osiągnięcie wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania.

Wpływ szybkości ładowania na rekomendacje i oceny witryny jest szczególnie ważny w przypadku sklepów internetowych i witryn e-commerce. Jeśli sklep internetowy działa wolno, klienci mogą poczuć się zniechęceni do dokonywania zakupów i przejść do konkurencji. Z drugiej strony, szybko działający sklep internetowy może przyciągnąć nowych klientów i zwiększyć sprzedaż.

Dostępne strony internetowe z RadWEB

W dzisiejszych czasach, gdy wiele firm przeniosło swoje działania do internetu, dostępność stron internetowych jest niezwykle istotna dla skutecznego pozycjonowania w wynikach wyszukiwania.

Pozycjonowanie stron internetowych, zwłaszcza tych, które są dostępne dla wszystkich użytkowników, ma ogromny wpływ na jakość doświadczenia użytkowników, co z kolei wpływa na konwersje i zaangażowanie

Warto pamiętać, że wraz z dostępnymi stronami zyskujemy:

Dostępność stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami lub innych grup marginalizowanych jest ważnym aspektem, który może przyczynić się do zwiększenia liczby odwiedzających i poprawy wizerunku firmy.

Nie należy zaniedbywać dostępności stron internetowych podczas projektowania i optymalizacji, ponieważ jest to ważny element dla SEO, ale przede wszystkim dla zapewnienia, że wszyscy użytkownicy mogą korzystać z Twojej strony internetowej bez ograniczeń.

Dlatego też podczas działań dostępnościowych na Twojej stronie warto zaufać specjalistom serwisu RadWEB, którzy ponadto podejmą działania SEO, w celu podniesienia strony w rankingu Google. Zapraszamy do kontaktu!

Radosław Adamczyk - Frontend developer, webmaster, specjalista SEO/SEM

Radosław Adamczyk

Front-end developer, Webmaster, Specjalista SEO/SEM

Śrem, Poznań, Kraków